Nieuwsberichten

MDO COPD draait door!!! Eerste multidisciplinaire Spiegelbijeenkomst COPD

Waren de spiegelbijeenkomsten in voorgaande jaren ondanks of juist wegens het verplichte karakter niet altijd even bruisend, dit jaar is hier een andere draai aan gegeven. Naast de gebruikelijke terugkoppeling van de resultaten was er ook een netwerkmoment voor de ketenpartners om met elkaar in contact te komen via het Ludieke MDO. “Er is een waardevolle draai gegeven aan de samenwerking” werd geconcludeerd tijdens de plenaire evaluatie met de gastheer van de avond, Patrick Spekman als Matthijs van Nieuwkerk.

Spiegeluitkomsten
De belangrijkste punten van de spiegeluitkomsten werden ‘aan tafel’ besproken met de kwaliteitswerkgroep COPD zoals in het TV-programma De wereld draait door. De volgende vragen en punten werden besproken:

  • Rookgedrag vraagt om een extra registratie, ook als het al voor ingevuld is, anders wordt de registratie niet meegenomen in de cijfers.
  • Hoe kun je de percentages IZP downloaden? Dit kan door de volgende stappen te doorlopen:
    Home>Kolom 3 tab download rapportages>kies ‘nieuw rapport aanvragen>kies “COPD indicatoren”>zet vinkje “alle indicatoren” uit en kies “naam” en actieve problemen IZP uit de lijst>Kies comma separated values> kies periode en wachtwoord. De volgende dag kunt u via download rapportages, uw rapport met uw wachtwoord downloaden.
  • Hoe komt de indicator, deelgenomen aan beweegprogramma tot stand (indicator Patiënten deelgenomen aan/deelnemer beweegprogramma)? Een patiënt telt hier mee indien er tenminste één onderzoek fysiotherapie is vastgelegd in Portavita.
    Is uw fysiotherapeut geïnteresseerd? Dan kan de fysiotherapeut zich via de huisartsenpraktijk opgeven bij Marian Verkerk, m.verkerk@ketenzorgnu.nl. Er zijn geen extra Portavitakosten aan verbonden. Onze Portavitatrainers kunnen de praktijk demonstreren hoe de meetgegevens in Portavita in te vullen zijn.
  • Aandachtspunten lege EPD’s: hiervan ontvangen de praktijken waarvan de EPD’s al meer dan een jaar leeg zijn binnenkort een overzicht via KetenzorgNU.

MDO draait door
Na het bespreken van de spiegeluitkomsten, werden alle zorgverleners aan het werk gezet om te oefenen met een multidisciplinair overleg (MDO). Wanneer u met uw praktijk en andere zorgverleners een MDO houdt, kunt u dit overleg twee keer per jaar voor 1 uur declareren. De declaratieformulieren vindt u op onze website.

COPD Carrousel
Tenslotte werd een mooi voorbeeld van een COPD carrousel getoond van een van onze leden; Medisch Centrum Hofplein in Montfoort. Zie onderstaand resultaat en ga zelf ook aan de slag met het MDO!

Geplaatst in:

Alle nieuwsberichten

Spetterende Kick-off Longformularium

4 juli 2019

Met een grote ‘knal’ is het eerste Transmuraal Longformularium Regio Utrecht officieel overhandigd aan patiënte Charo Soccodato. Met dit Longformularium ziet u in één oogopslag welke medicatie u het beste…

Lees verder

Veilig mailen via Zorgmail 

4 juli 2019

80% van de huisartsenpraktijken in onze regio is aangesloten op Zorgmail. Wij zien echter verschillen in gebruik van Zorgmail door de huisartsenpraktijken. Tijdens de zomer gaan we diverse instructiefilmpjes aan…

Lees verder

Update variabele bekostiging

4 juli 2019

Zoals u weet zijn dit jaar de variabele bekostigingsdoelen ingericht op persoonsgerichte zorg. Elke praktijk die deelneemt aan Het Nieuwe Zorgwerken (HNZW) komt in aanmerking voor deze bonus. Dit kan bijvoorbeeld door…

Lees verder

Meer nieuwsberichten