Nieuwsberichten

Variabele bekostiging DM – Bekijk de resultaten

In de themabrief van mei is gestart met gestructureerd inzicht bieden in de behaalde percentages in de indicator IZP, MDRD, voet- en funduscontrole. Ook deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte. In het doelpercentage voor de variabele beloning MDRD zit groei, het IZP groeit fors en de voet- en funduscontrole moeten vooral zo blijven.

IZP – percentage nog niet hoog genoeg
Nu er voor een groeiend aantal patiënten een Individueel Zorg Plan (IZP) in gebruik is, gaat ook de inrichting van ons KIS Portavita mee in deze persoonsgerichte zorg. De consultfrequentie is nu in te richten naar de wensen vanuit de gezamenlijke besluitvorming in de spreekkamer. De nieuwste release van Portavita helpt bij de operationalisatie. Om in aanmerking te komen voor de variabele beloning van VGZ, is het percentage IZP helaas nog niet hoog genoeg. Wel is er binnen de pilots “multidisciplinair IZP” gestart met het samen schrijven in één zorgplan door de verschillende betrokken zorgverleners. Nu de patiënt nog! Hier zien we nog een gelijkblijvend aantal digitale logboeken. Binnenkort is het namelijk ook voor de patiënt mogelijk om via het digitale logboek in het IZP te schrijven. Nu kunnen er via het digitale logboek al berichtjes worden gestuurd aan de behandelaar. De nieuwe consultfrequentie die nu in Portavita in te stellen is, biedt ook meer mogelijkheden tot bijvoorbeeld thuisregistratie en zelfmanagement als vervangend consult.

Het ziet ernaar uit dat de verplichte vier consulten per jaar in het contract met VGZ komt te vervallen. Ook passend bij de aangepaste NHG standaard.

 

MDRD doelpercentage: we zijn er bijna

MDRD

Voetcontrole: houden zo!

Funduscontrole: het gaat goed 

Meer informatie
Wilt  u naar aanleiding van dit bericht ondersteuning bij het gebruik van Portavita om zo de gestelde registratie doelen voor variabele beloning te behalen? Neem dan contact op met Marian Verkerk, m.verkerk@ketenzorgnu.nl.

Geplaatst in:

Alle nieuwsberichten

Spetterende Kick-off Longformularium

4 juli 2019

Met een grote ‘knal’ is het eerste Transmuraal Longformularium Regio Utrecht officieel overhandigd aan patiënte Charo Soccodato. Met dit Longformularium ziet u in één oogopslag welke medicatie u het beste…

Lees verder

Veilig mailen via Zorgmail 

4 juli 2019

80% van de huisartsenpraktijken in onze regio is aangesloten op Zorgmail. Wij zien echter verschillen in gebruik van Zorgmail door de huisartsenpraktijken. Tijdens de zomer gaan we diverse instructiefilmpjes aan…

Lees verder

Update variabele bekostiging

4 juli 2019

Zoals u weet zijn dit jaar de variabele bekostigingsdoelen ingericht op persoonsgerichte zorg. Elke praktijk die deelneemt aan Het Nieuwe Zorgwerken (HNZW) komt in aanmerking voor deze bonus. Dit kan bijvoorbeeld door…

Lees verder

Meer nieuwsberichten