Longformularium in de regio: alle devices in één overzicht

Wilt u ook graag een duidelijk overzicht van de longinhalatiemedicatie devices? Goed nieuws: met trots kunnen wij mededelen dat het Transmuraal Longformularium regio Utrecht is vastgesteld en klaar is voor implementatie. Het formularium biedt overzicht in de vele longinhalatiemedicatie devices en is vastgesteld in de regionale Transmurale overleggroep Utrecht. De De Kaderartsen ExpertGroep (KEG) heeft een positief advies gegeven voor de uitrol binnen onze zorggroep. Het is de insteek om dit jaar het formularium actief aan de leden aan te reiken. Belangrijk is dat voorschrijvers eenvoudig kunnen vinden welke medicatie de voorkeur heeft in een bepaalde fase van de ziekte.

Transmuraal Longformularium regio Utrecht

In 2016 is met samenwerkende partijen zoals de huisartsen van Utrecht stad, vier zorggroepen (Unicum, KetenzorgNU, Leidsche Rijn en HUS = Huisartsen Utrecht Stad), kaderartsen COPD uit den lande, longartsen van de drie Utrechtse ziekenhuizen (Diakonessenhuis, St. Antonius ziekenhuis en UMCU), longverpleegkundigen en apothekers als Stuurgroep Longformularium gestart met het ontwikkelen van een keuzeformularium voor inhalatiemedicatie voor patiënten met astma en COPD. Dit onder deskundige begeleiding van BENU-apotheken.

 

Hulp bij maken van een goede keuze

Er zijn in Nederland veel verschillende inhalatiemedicamenten beschikbaar voor mensen
met de chronische longziekten astma en COPD. Er is een scala aan opties op de markt
waarmee patiënten met astma of COPD behandeld kunnen worden. De grote
hoeveelheid aan medicatie maakt de keuze complex. Het ontwikkelen van een formularium helpt zorgverleners bij het maken van een goede keuze.

Belang van de patiënt staat voorop!

Bij de keuze van de toedieningsvorm houdt de huisarts rekening met de voorkeur,
vaardigheden, ernst van de luchtwegvernauwing en levensstijl van de patiënt en het
gebruiksgemak. Bij patiënten die meerdere inhalatiemiddelen gebruiken wordt gestreefd
naar uniformiteit in de toedieningsvorm. Door verschillende behandelstappen heen moet
de mogelijkheid bestaan hetzelfde device te blijven gebruiken, dit dient het gemak van de
patiënt en kan een positief effect hebben op de therapietrouw.

Een richtinggevend formularium voor eerste en tweede lijn

Het formularium is voor behandelaars richtinggevend. Het geldt allereerst voor nieuwe,
volwassen patiënten en voor patiënten bij wie de voorschrijver van mening is dat de
bestaande medicatie gewijzigd dient te worden. De samenwerking met de huisartsen,
longartsen en apothekers tijdens de totstandkoming van het longformularium maakt dat
het formularium zowel in het ziekenhuis als in de huisartsenpraktijken gehanteerd moet
gaan worden, dit is van groot belang voor de patiënt die heen en weer pendelt tussen de
eerste en tweede lijn en bij ontslag identieke longmedicatie kan blijven gebruiken conform
het Transmuraal Longformularium.

Implementatie in de hele regio Utrecht

Het formularium wordt in 2019 in gebruik genomen, en wordt in de gehele regio Utrecht
geïmplementeerd! De kwaliteitswerkgroep COPD en de zorgprofessionals in de regio Utrecht hebben een implementatieplan opgesteld zodat het formularium zo goed mogelijk ingevoerd kan gaan worden. Belangrijk hierin is dat voorschrijvers eenvoudig kunnen vinden welke medicatie de voorkeur heeft in
een bepaalde fase van de ziekte. Een combinatie van FTO’s, opname in het EVS (elektronisch voorschrijf systeem), scholing en een toegankelijke vraagbaak voor voorschrijvers zijn belangrijke elementen in dit plan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het longformularium of over de implementatie? Neem contact op met Marian Verkerk, m.verkerk@ketenzorgnu.nl.

Geplaatst in:

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Over Sam Siemssen

17 september 2020

Sam Siemssen werkt sinds 1 augustus als directeur bij RegiozorgNU en SpoedzorgNU. Hij stelt zich graag uitgebreid voor en vertelt over zijn eerste indrukken als nieuwe directeur. Bekend met de…

Lees verder

Flash Glucose Monitoring

17 september 2020

Sinds de Flash Glucose Monitoring (FGM) wordt vergoed voor mensen die minimaal vier keer per dag insuline spuiten, krijgen we af en toe vragen over de behandeling. De Langerhans online…

Lees verder

E-learning Longformularium en EVS

17 september 2020

Maak je al gebruik van het Regionaal Longformularium Utrecht in de dagelijkse praktijk? Veel zorgverleners in de huisartsenpraktijken en in de ziekenhuizen in onze regio schrijven nu voor volgens dit formularium. In…

Lees verder

Collega’s SpoedzorgNU

17 september 2020

Het team van SpoedzorgNU is versterkt! De volgende dames versterken het team: Laura Goverts als kwaliteitsfunctionaris, Esther Schouten als HR manager (ook voor RegiozorgNU) en tenslotte Esther van Montfoort in…

Lees verder

Meer nieuwsberichten