Portavita en Z-score

2 juni 2016

De Z-score in Portavita is zo ingesteld dat deze niet lager dan -5 mag zijn. Op zich is dit niet terecht, maar dit is wel zoals het in de NHG-labcodetabel is bepaald.…

Lees verder

POH GGZ en telebegeleiding

2 juni 2016

ZorgNU heeft per 1 april een raamovereenkomst afgesloten met de eHealth module van KSYOS voor de telebegeleiding van patiënten die onder behandeling zijn van de POH GGZ. Op dit moment…

Lees verder

Start Spoedzorg Leidsche Rijn

2 juni 2016

Op 4 april is de geïntegreerde HAP/SEH in het St. Antonius Ziekenhuis Leidsche Rijn (en Nieuwegein) onder de naam Spoedzorg van start gegaan. Hiermee werd een mijlpaal bereikt in een…

Lees verder

Blended care eHealth GGZ – positief

2 juni 2016

Na het afronden van een pilot waarin een viertal aanbieders van “blended care” eHealth GGZ modules vergeleken zijn, heeft de ledenraad  in het voorjaar besloten de modules van Therapieland (Ksyos) te contracteren. De…

Lees verder

Oplevering Portavita KIS 3.8.0

2 juni 2016

De Portavita KIS oplevering 3.8.0 heeft onlangs plaats gevonden. In het kort even de belangrijkste wijzigingen: Diabetes: de mondinspectie kan nu ook ingevuld worden (dit naar aanleiding van de gewijzigde NHG…

Lees verder