Spiegelbijeenkomst Ketenzorg Diabetes

23 februari 2015

De Spiegelbijeenkomst Ketenzorg Diabetes was op 18 februari druk bezocht. Het programma bestond uit het bespreken van de spiegelinformatie: proces- en uitkomstindicatoren ketenzorg diabetes. Ook werd een toelichting gegeven over…

Lees verder