Over KetenzorgNU

KetenzorgNU is dé organisatie in de regio Noordwest-Utrecht voor betrokken zorgverleners in de chronische ketenzorg.

Georganiseerd samenwerken
KetenzorgNU biedt oplossingen voor ontwikkelingen in de samenleving zoals vergrijzing en het groeiend aantal chronische ziekten. Door chronisch zieken dichtbij huis gestructureerde en geprotocolleerde zorg te bieden binnen een netwerk van samenwerkende zorgprofessionals, kunnen complicaties worden beperkt. Daarnaast leidt georganiseerd samenwerken tot een efficiëntere behandeling van de patiënt.

Eerste en tweede lijn op elkaar afstemmen
De huisartsen die zijn aangesloten bij KetenzorgNU zien het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om met het standaardiseren van de zorg voor Diabetes, COPD, VRM en ouderenzorg de taken binnen de eerste en tweede lijn beter te verdelen en op elkaar af te stemmen. KetenzorgNU neemt de regie bij het realiseren van een nauwe samenwerking binnen de bestaande regionale verbanden in de eerste en tweede lijn en is daarin gesprekspartner voor specialisten, professionals, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen.

Aangesloten huisartsen
Er wordt behandeld volgens actuele richtlijnen waarbij verschillende zorgverleners nauw met elkaar samenwerken in het patiëntdossier. Alle huisartsen in de regio Noordwest-Utrecht (coöperatie Zorg NU), en de zorgverleners naar wie zij binnen de ketenzorg verwijzen, zijn aangesloten bij KetenzorgNU. In Nederland zijn meer dan honderd vergelijkbare zorggroepen actief. De ambitie bestaat om de zorg voor astma, artrose en depressie in de toekomst ook op eenzelfde manier te regisseren.

Meer over KetenzorgNU
Missie/visie
Organisatie
Kwaliteitsbeleid
ZorgNU
Ketenpartners
Jaarverslag KetenzorgNU 2017
Jaarverslag KetenzorgNU 2016
Jaarverslag KetenzorgNU 2015
Ketenzorg NU Bedrijfsplan 2016