Kwaliteitsbeleid

Door de gestandaardiseerde manier van werken kunnen landelijk kwaliteitsslagen worden gemaakt en effecten gemeten. Zowel bij de Longfunctie (COPD) ketenzorg, de hart- en vaatziekten (VRM) ketenzorg als voor de Diabetes ketenzorg zijn landelijke richtlijnen ontwikkeld, waarmee iedere zorgverlener werkt.  Er is, gebaseerd op de landelijke zorgstandaard van de Longalliantie Nederland (LAN) en de zorgstandaard van de Nederlandse Diabetesfederatie (NDF), een protocol ontwikkeld. Hierin staat de aanpak beschreven van alle betrokken zorgverleners in Noordwest-Utrecht. Dit is het ketenzorgprogramma van ZorgNU.