Visie/ missie

Visie

De KetenzorgNU BV is in 2013 opgericht om de organisatie van de huidige ketens Diabetes Mellitus en COPD verder te professionaliseren en voorbereid te zijn op de organisatie van toekomstige ketenzorg. Dit vanuit de visie dat de huisartsen in de regio Noordwest-Utrecht een spilfunctie hebben bij de hervorming van de keten van chronische zorg. Het resultaat moet kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg zijn dicht in de buurt met optimale mogelijkheden voor de patiënt om zijn eigen zorg te managen.

Missie

Versterking van de kwaliteit van de keten door de positie als dé instelling voor chronische ketenzorg in de regio Noordwest-Utrecht.