Privacyreglement

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Dit betekent dat er nu dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

AVG – KetenzorgNU verwerkersovereenkomst

KetenzorgNU heeft een algemene verwerkersovereenkomst voor u opgesteld waarmee u kunt aantonen dat KetenzorgNU als uw verwerker voldoet aan de voorwaarden van de AVG. Alle leden hebben een getekende verwerkersovereenkomsten per Hagro ontvangen.

Bekijk de KetenzorgNU verwerkersovereenkomst.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van KetenzorgNU is Helga Koelemij. Zij is functionaris voor de gegevensbescherming voor de organisatie KetenzorgNU met FG-nummer FG006774. Als FG ziet zij erop toe dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming binnen de organisatie goed wordt toegepast en nageleefd. U kunt contact met de FG opnemen via fg@ketenzorgnu.nl.

Privacy en cookies

KetenzorgNU is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Bekijk het privacy- en cookies reglement van KetenzorgNU