Ouderenzorg

Wat is ouderenzorg?
Bij ouderenzorg heeft een persoon vaak meer dan één (chronische) ziekte tijdens een bepaalde periode en hier medische zorg voor nodig. Dit wordt ook multimorbiditeit genoemd. Maar ouderenzorg gaat ook over begeleiding en zorg bij problemen op gebieden als eenzaamheid, sociale contacten, mobiliteit en welzijn. Ouderen zijn vaak kwetsbaar op verschillende gebieden die met elkaar te maken hebben.

KetenzorgNU en ouderenzorg
Kwetsbare ouderen zijn geholpen bij goede afstemming tussen degenen die bij de zorg betrokken zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de huisarts, de wijkverpleging en de specialist ouderengeneeskundige. Het inrichten van deze samenwerking kost tijd en energie. KetenzorgNU helpt en ondersteunt de huisartsenpraktijken bij het inrichten van de samenwerking tussen deze verschillende zorgverleners. Bijvoorbeeld met het Individueel Zorg Plan (IZP) voor mantelzorgers en patiënten in overleg met de zorgverlener. Hierbij kan de mantelzorger op afstand inzien hoe het met de oudere patiënt gaat, waardoor de mantelzorger wordt ontlast. Ook ondersteunt KetenzorgNU bij het opzetten van het MultiDisciplinair Overleg (MDO). Hierdoor hebben de verschillende zorgverleners overleg met elkaar en bespreken een duidelijke rolverdeling zodat de zorg goed op elkaar afgestemd wordt. Tenslotte ondersteunt KetenzorgNU de huisartsenpraktijken bij het maken van een zorgbehandelplan waarbij de behandeling, verzorging en verpleging van de oudere wordt omschreven en afgestemd.

Doel
Door de nauwe samenwerking tussen de verschillende zorgverleners wordt betere zorg geleverd en verbetert de kwaliteit van leven van de oudere patiënt.

Documenten

Handige links

Ideeën

KetenzorgNU wil blijven vernieuwen en wil daarom graag uw ideeën ontvangen om de samenwerking te verbeteren. Dus heeft u een goed idee, laat het ons weten!

Ons zorgaanbod