Ouderenzorg

Wat is ouderenzorg?
Zorg voor ouderen gaat over medische zorg bij multimorbiditeit. Multimorbiditeit is de algemene term voor het optreden van meer dan één (chronische) ziekte bij één persoon tijdens een bepaalde periode. Ouderen zijn vaak kwetsbaar op verschillende gebieden die in elkaar haken.

KetenzorgNU en ouderenzorg
Kwetsbare ouderen zijn gebaat bij nauwe afstemming tussen degenen die bij hun zorg betrokken zijn. Een groot deel van de huisartsen geeft aan knelpunten te ervaren om vanuit de huisartsenpraktijk de samenwerking met de wijkverpleging, specialist ouderengeneeskundige en/of het sociale domein goed vorm te geven. Het inrichten van deze samenwerking kost tijd en energie. KetenzorgNU helpt en ondersteunt hierbij. Bijvoorbeeld bij het implementeren van het Individueel Zorg Plan (IZP) voor mantelzorgers en patiënten in samenspraak met de zorgverlener, het opzetten van het Multidisciplinair overleg (MDO) en het maken van een zorgbehandelplan waarbij de behandeling, verzorging en verpleging van de oudere wordt omschreven en afgestemd.

Doel
Door de nauwe samenwerking tussen de verschillende zorgverleners kan betere zorg worden geleverd en verbetert daardoor de kwaliteit van het leven van de oudere patiënt.

Kwaliteits werkgroepleden

Documenten

Werkafspraken

Vergoedingen & declaraties

Alle informatie over tarieven en declaraties vindt u op onze vergoedingen en declaratie pagina.

Klachtenregeling

Overzicht zorgverzekeraars

Ons zorgaanbod