Vergoedingen en declaraties

Het multidisciplinair overleg (MDO) als onderdeel van de ketenzorg COPD kan per deelnemer worden gedeclareerd. Ook tijdens de overleggen van de kwaliteitswerkgroepen kan per deelnemer hetzelfde tarief worden gedeclareerd. Onderstaand vindt u een overzicht van de vergoedingen en de bijbehorende declaratieformulieren. KetenzorgNU is verplicht uw vacatievergoeding op te geven aan de inkomstenbelasting.

Vergoedingen

De vacatiegelden voor MDO COPD ketenzorg en de deelname aan een kwaliteitswerkgroep zijn:

  • Praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige en paramedicus: € 55,- per uur
  • Huisarts: € 65,- per uur
  • Specialist, kaderarts: € 95,- per uur

Declaratieformulieren

Declaratieformulier en verslaglegging MDO COPD

Declaratieformulieren werkgroepen

Declaratieformulieren Het Nieuwe Zorgwerken (Gezondheidsmeter/Fitbit)